Death Of Haumai Brings Sukha

The Gurbani tells us that killing of the Haumai-mind (ਆਪਾ-ਭਾਵ…) brings Sukha (Peace, Joy, Happiness, Anand, Bliss, Natural Ease…).

 • ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਮਾਰੀਐ ਜਿਹ ਮੂਐ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ ਭਲੋ ਭਲੋ ਸਭੁ ਕੋ ਕਹੈ ਬੁਰੋ ਨ ਮਾਨੈ ਕੋਇ ॥੯॥: O Kabeer! Kill that (i.e., ego-mind, Haumai-mind, duality, Durmat or wicked intellect, ਆਪਾ-ਭਾਵ…), which, when killed, brings Sukha (Peace, Joy, Happiness…). (If you do that) Everyone will call you good (noble, virtuous…), and no one will deem you bad (wicked…). ||9|| (sggs 1364).
 • ਕਬੀਰ ਜਾ ਦਿਨ ਹਉ ਮੂਆ ਪਾਛੈ ਭਇਆ ਅਨੰਦੁ ॥: Kabeer jaa din hou mooaa paashai bhaiaa anandu (sggs 1364).

Kill the mind? A scary thought and a doubt is likely to arise in the mind as we read this. Naturally, upon reading this, one may ask: “If the mind is killed, then, would I be a living or a dead person? Even if alive, with dead mind or “no-mind”, how will I experience the external world of things and beings? How will I gain knowledge of worldly objects? How will I remember my experiences? How will I transact and live in this world of names and shapes?” One may become overwhelmed with such and many other fearful notions, thoughts, questions, and doubts. The Gurbani assures us that there is no need to become fearful!

In nutshell, killing the mind simply indicates killing or eradication of doubt (Bharam), Haumai, false ego-sense, duality, Durmat (wicked intellect), self-will, Bikaars, hunger for Maya, love of Maya, mind’s filth, and so on. Eradication of such defects of the mind is called “annihilation”, “killing” or “destruction” of the mind, without which it’s unlikely to reach the mind’s substratum (Adhar; pronounced Adhaar) and link with the Mool within (ਮੂਲ-Source, Origin, Jot...). As the Gurbani indicates, the filthy mind and Truth (ਸਚ) cannot merge – become One.

 • ਮਨੁ ਮੈਲਾ ਸਚੁ ਨਿਰਮਲਾ ਕਿਉ ਕਰਿ ਮਿਲਿਆ ਜਾਇ ॥: Manu mailaa sachu niramalaa kiou kari miliaa jaai (sggs 755).
 • ਮਨ ਰੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਛੋਡਿ ਚਉਥੈ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥: O mind! Renounce the three qualities (attachment to Maya), and focus your consciousness on the Fourth State (sggs 603).
 • ਬਿਨੁ ਮਨ ਮੂਏ ਕੈਸੇ ਹਰਿ ਪਾਇ ॥: Binu man mooe kaise hari paai (sggs 159).
 • ਇਹੁ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥: Ih manu nirmalu hayumai maaree (sggs 1049).
 • ਵਿਆਪਿਆ ਦੁਰਮਤਿ ਕੁਬੁਧਿ ਕੁਮੂੜਾ ਮਨਿ ਲਾਗਾ ਤਿਸੁ ਮੋਹਾ ॥: Viaapiaa durmati kubudhi kumoorhaa mani laagaa tisu mohaa (sggs 960).

The Gurbani urges us to eradicate the Durmat (ਦੁਰਮਤ-wicked intellect, Kubudh-corrupt nature…) through the Gurmat (ਗੁਰਮਤ-Wisdom of the Gurbani…). Therefore, the Gurbani’s emphasis is NOT on mere reading of the Gurbani, but on the Vichaar. For it’s the Shabad-Vichaar (Reflections on the Gurbani) that will eradicate the Kubudh (corrupt nature of the mind), Durmat (wicked intellect), Haumai (egotism), Maya or duality, doubt (Bharam)…

 • ਕੁਬੁਧਿ ਮਿਟੈ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿ ॥: Kubudhi mitai gur sabadu beechaar (sggs 944).
 • ਦੂਜੀ ਦੁਰਮਤਿ ਸਬਦੇ ਖੋਈ ॥: Doojee durmati sabade khoee (sggs 1051).
 • ਸਬਦੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀਐ ਮਾਇਆ ਕਾ ਭ੍ਰਮੁ ਜਾਇ ॥: Sabade haoumai maareeai maya kaa bhram jaai (sggs 67).
 • ਪੜਿਐ ਨਾਹੀ ਭੇਦੁ ਬੁਝਿਐ ਪਾਵਣਾ ॥: Parriai naahee bhedu bujheeai paavanaa (sggs 148).

Thus, according to the Gurbani, Sukha is in replacing the self-will (ਅਪਣੀ ਮਰਜੀ, ਮਨਮੁਖਤਾ, ਮਨਮਤ…) with the Divine Will (ਹੁਕਮ-Hukam, ਭਾਣਾ-Bhaanaa…).

 • ਮਨ ਰੇ ਹੁਕਮੁ ਮੰਨਿ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥: Man re hukamu manni sukhu hoi (sggs 1258).
 • ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥: Bhaanaa manne sadaa sukhu hoi (sggs 364).

In nutshell, the mind has to become free of the Maya’s taint…

 • ਕਬੀਰ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਭਇਆ ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰੁ ॥ ਪਾਛੈ ਲਾਗੋ ਹਰਿ ਫਿਰੈ ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ॥੫੫॥ O Kabeer! (Through Bhagti) upon mind becoming Pure as the “Gangaa Neer” ( i.e., the mind Free of Maya); the Divine follows after me, calling, “Kabeer! Kabeer!” ||55|| (sggs 1367).

In other words, the flow of our Mayaic intellect must be reversed to make it merge with the flow of the Gurmat (The Gurbani’s Aatam Giaan, Spiritual Wisdom, Bibek-Budhi…) within. To put it otherwise, the Gurbani urges us to merge the self-will (ਮਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਅਪਣਾ ਭਾਣਾ, ਅਪਣੀ ਮਰਜੀ…) into the Divine Will (ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ, Hukam…). Because, the self-will (ਮਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ…) is opposite of the Gurmat (ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ…).

 • ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਚਲੁ ॥: Man mere stigur kai bhaanai chalu (sggs 37).

Why merge the self-will into the Divine Will? Because, the self-will (ਮਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ…), which is opposite of the Gurmat (ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ…), becomes the source of repeated Dukha (sorrows, sufferings…).

 • ਆਪਣੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਭਾਈ ਵਿਛੁੜਿ ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ ॥ Aaapnai bhaanai jo chalai bhaaee vichhuri chotaa khaavai (sggs 601).

Therefore, the greatest Sidhi (ਸਿਧਿ-realization, fulfillment, accomplishment…) in this world is indicated to be annihilation of the mind ridden by Haumai, doubt, Maya…

Accordingly, the Gurbani repeatedly asks us to become Ik Mann Ik Chitt – the Gurmukh.

 • ਮਮਾ ਮਨ ਸਿਉ ਕਾਜੁ ਹੈ ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿਧਿ ਹੋਇ ॥: Mamaa man siou kaaju hai man saadhe sidhi hoi (sggs 342).
 • ਤੇਰੇ ਜਨ ਧਿਆਵਹਿ ਇਕ ਮਨਿ ਇਕ ਚਿਤਿ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨ ॥: Tere jan dhiaavahi ik mani ik chiti… (sggs 1289).
 • ਸਦਾ ਸਰੇਵੀ ਇਕ ਮਨਿ ਧਿਆਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੧॥: Sadaa sarevee ik mani dhiaaee gurmukhi… (sggs 126).
Filed Under: Gurbani, Haumai, Ego, Mind, Body, Intellect
Tagged With: , , , ,

7 Comments Leave a comment

 1. mukhchander kaur

  thanks for awakening us.we feel pleasent vibes by reading your vichar.

 2. Sidhu

  Waheguru ji ka Khalsa waheguru ji ki fateh veerji thax for telling this veryyyy true and gud thing to us may god bless u keep writing more and more gud things .

 3. Harvinder Singh

  Not just Gur-Vichaar, But Akal Purkh’s GRACE is needed to eradicate haumai or else it is an Impossible task.

 4. Karamjeet Singh

  Thanks Vir Ji for sending wake-up calls every now and then.

  We ‘hear’ the alarm (read one of your blogs), hit the snooze button (ignore the message) and go back to the comfortable bed (keep doing our chores the way we have been doing for ever) and then we hear the alarm going off again (when another blog is spotted in the inbox) that makes yet another attempt to wake us up … and the cycle goes on.

  Well, keep the ‘clock’ going and hopefully one by one the ‘kids’ will be all-awake.

  I agree with you one hundred percent. Killing haume is very difficult but through regular Shabad-Vichaar, that task may become easier. And your blogs, Vir Ji, may lend a strong guiding hand in accomlplishing that ardent mission.

  Deep Regards

  • Karamjeet Singh Ji… Thank you Vir ji for sharing your Vichaar and this simile:

   We ‘hear’ the alarm (read one of your blogs), hit the snooze button (ignore the message) and go back to the comfortable bed (keep doing our chores the way we have been doing for ever) and then we hear the alarm going off again (when another blog is spotted in the inbox) that makes yet another attempt to wake us up … and the cycle goes on.

   • ਫਰੀਦਾ ਰਾਤਿ ਕਥੂਰੀ ਵੰਡੀਐ ਸੁਤਿਆ ਮਿਲੈ ਨ ਭਾਉ ॥ (sggs 1382).

Leave a comment

Your email address will not be published. Our Comment Policy.