HELL AND HEAVEN

ਕਵਨੁ ਨਰਕੁ ਕਿਆ ਸੁਰਗੁ ਬਿਚਾਰਾ ਸੰਤਨ ਦੋਊ ਰਾਦੇ ॥: Kavan(u) Narak(u) Kiaa Surag(u) Bichaaraa doaoo Raadae (sggs 969).
ਹਉ ਵਿਚਿ ਨਰਕਿ ਸੁਰਗਿ ਅਵਤਾਰੁ ॥: Haou Vichi Naraki Suragi Avqaar(u) (sggs 466).
ਆਪ ਆਪ ਕਾ ਮਰਮੁ ਨ ਜਾਨਾਂ ॥ ਬਾਤਨ ਹੀ ਬੈਕੁੰਠੁ ਬਖਾਨਾਂ ॥੧॥: (Aaap Aap Kaa Maram(u) na Jaanaa.
Baataan Hee Baikunth(u) Bakhaanaa (sggs 1161).
<><><><>

— T. Singh
www.gurbani.org