Sikhiaa Deekhiaa

Sikhiaa (“ਸਿਖਿਆ”) => Gur-Instruction, Gur-Teaching, Gur-Giaan, Gur-Upadesh, Gur-Vichaar or Shabad-Vichaar, ਗੁਰ-ਉਪਦੇਸ, ਗੁਰਮਤ, etc. Deekhiaa (“ਦੀਖਿਆ”) => Initiation, Dharma-Upadesh, Guroo’s Teaching or Upadesh (Shabad-Giaan), ਧਰਮ-ਉਪਦੇਸ, etc. The Gurbani tells that, with… Continue reading Sikhiaa Deekhiaa