Sri Guru Granth Sahib on Rahat

[Announcing New Gurbani Reflection at this Blog’s Parent Site. There You will Find hundreds More.]

  • ਜਿਨਿ ਜਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਇਹ ਰਹਤJini jaataa tis kee ih Rahat : This is the ‘Rahat’ of him who Knows … (sggs 294).

According to the Sri Guru Granth Sahib (SGGS), what is the ‘Rahat’ of the one who “Knows” (Brahm, Paramaatam, Mool-ਮੂਲ, Truth, Source, Reality, Highest Spiritual Realization…)?

  • ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਸਚੁ ਤਾ ਕੀ ਰਹਤ ॥ …: Sachu karanee sachu taa kee Rahat… (sggs 283).
  • ਸੰਤ ਰਹਤ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥… : Sant Rahat sunahu mere bhaaee… (sggs 392).
  • ਦਸਵੈ ਦੁਆਰਿ ਰਹਤ ਕਰੇ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੩॥: Dasavai duaari rahat kare tribhavan sojhee paai (sggs 490).
  • ਅਪੁ ਤੇਜੁ ਬਾਇ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਆਕਾਸਾ ॥ ਐਸੀ ਰਹਤ ਰਹਉ ਹਰਿ ਪਾਸਾ ॥: Apu teju baai prithamee aakaasaa. Aisee rahat rahaou hari paasaa (sggs 327).

Read More »

19 replies on “Sri Guru Granth Sahib on Rahat”

most revered T Singh jio,
A post full of janana.
If rahat is the interior frame work totally saturated with the idea of Dhun Atmic vibrations,,does 5K’s helps in restoring that interior frame ?
or is it a mask only which is prerequisite for achieving Naam , please clear.
regards,
prince

Thank you Prince Ji!

Let’s ask Baabaa Nanak:
• ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖੁ ਸੂਤੁ ਜਤੁ ਗੰਢੀ ਸਤੁ ਵਟੁ ॥… (Please see the post for meaning).
• ਨਾਇ ਮੰਨਿਐ ਪਤਿ ਊਪਜੈ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੁ ਸੂਤੁ ॥ … (Please see the post for meaning).

Why inner Rahat & Outer Rahat (5 kakaars) are both equally important ?
A farmer grows precious Fruits & Vegetables in his farms or fields but forest animals spoiled the crops because farmer provide no protection i.e. boundary wall or barbed wire . After that farmer understood the need or necessity of outer boundary . Five kakaars are outer boundary to protect you from outer world . Sh. Guru Gobind Singh at Anandpur Sahib First gives outer boundary (5 kakaars) to Khalsa & then gives (Secondaly) amrit to Khalsa.

BANI(Shabad) & BANA (clothes) are both equally important.

Thank you Bhai Sahib Jio!

As the title of this post suggests, this posts tries to understand the instructions of the SGGS (the Guru), through the SGGS ONLY.
You said:

BANI(Shabad) & BANA (clothes) are both equally important.

But when I consult the SGGS, the SGGS says totally the opposite to be true!
• ਬਾਹਰਿ ਭੇਖ ਨ ਕਾਹੂ ਭੀਨ ॥: (God) is not impressed by outward display of religious robes (sggs 269).
• ਭੇਖੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨ ਲਭਈ ਵਿਣੁ ਸਚੀ ਸਿਖੰ ॥: God can be found by true Instructions, not by religious garbs (sggs 1099).
• ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁਖੁ ਦੀਆ ॥: The more one wears religious robes, the more pain he causes his body (sggs 467).
• ਅਧਿਕ ਤਿਆਸ ਭੇਖ ਬਹੁ ਕਰੈ ॥: Excessive thirst for Maya makes people wear all sorts of religious robes (sggs 352).
• ਹਉਮੈ ਕਰਤ ਭੇਖੀ ਨਹੀ ਜਾਨਿਆ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਵਿਰਲੇ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥੧॥: Acting in egotism (Haumai), wearing religious robes, God is not known (i.e, Realized). By becoming the Gurmukh, the mind becomes accustom to Bhagti (Shabad-Vichaar, Gur-Giaan, Hukam….); (but such person) is rare. ||1|| (sggs 226).

And the SGGS repeats this Instruction (Teaching, Upadesh) again and again. For example:
• ਭੇਖ ਵਰਨ ਦੀਸਹਿ ਸਭਿ ਖੇਹ ॥ (sggs 352).
• ਭੇਖੁ ਭਵਨੀ ਹਠੁ ਨ ਜਾਨਾ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਗਹਿ ਰਹੇ ॥੧॥ (sggs 843).
• ਮਾਥੇ ਤਿਲਕੁ ਹਥਿ ਮਾਲਾ ਬਾਨਾਂ ॥ ਲੋਗਨ ਰਾਮੁ ਖਿਲਉਨਾ ਜਾਨਾਂ ॥੧॥ (sggs1158).
• ਭੇਖ ਵਰਨ ਦੀਸਹਿ ਸਭਿ ਖੇਹ ॥ (sggs 352).
• ਭੇਖ ਦਿਖਾਵੈ ਸਚੁ ਨ ਕਮਾਵੈ ॥ (sggs 738).
• ਪੜਿ ਪੜਿ ਪੰਡਿਤ ਮੋਨੀ ਥਾਕੇ ਭੇਖੀ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਈ ॥ (sggs 440).
• ਬਾਹਰਿ ਭੇਖ ਕਰਹਿ ਘਨੇਰੇ ॥ ਅੰਤਰਿ ਬਿਖਿਆ ਉਤਰੀ ਘੇਰੇ ॥ (sggs 372).
• ਭੇਖ ਅਨੇਕ ਅਗਨਿ ਨਹੀ ਬੁਝੈ ॥ ਕੋਟਿ ਉਪਾਵ ਦਰਗਹ ਨਹੀ ਸਿਝੈ ॥ (sggs 266).

Dear Sister Jaswinder Kaur Ji,
Welcome to the Gurbani Blog. Thank you for your kind words.
I am not a giaani … I am just an ordinary being who is trying to see the world the way Gur-Shabad (SGGS) does!
Thank you for taking the time to comment.

most revered,
A post full of janana.
If rahat is the interior frame work totally saturated with the idea of Dhun Atmic vibrations,,does 5K’s helps in restoring that interior frame ?
or is it a mask only which is prerequisite for achieving Naam , please clear.
regards,
prince

I am lifted by your great sincerity and focus.

I salute the divinity within you.
May your own voyage be safe and speedy.

P.

meri teri hova (reading say) Jini jaataa tis kee ih Rahat : This is the ‘Rahat’ of him who Knows Sachu karanee sachu taa kee Rahat…Sant Rahat sunahu mere bhaaee Dasavai duaari rahat kare tribhavan sojhee paai Apu teju baai prithamee aakaasaa. Aisee rahat rahaou hari paasaa vaheguru ji ki khalsa vaheguru ji ki faith.

Satkar jog gurmukh T.Singh jio
Sat bachan ji and thanks for such a detailed article (shabad-vichar) on Rehat.
Is shabad-vichar de vich jo rehat gurmat gyan di roushani vich samajhayi gayi hai aapa oh rehat de dharani hona hai. Par je appan is Rehat de vich mann-marzi di MARYADA da jaag(khatta) rala laine haan tan eh rehat rupi doodh(milk) phat janda hai. Appa maryada de piche na lag ke Rehat nu sambhalan hai ji.

regards
Das Gurpreet Singh

Dear Brother Gurpreet Singh Ji,

“Par je appan is Rehat de vich mann-marzi di MARYADA da jaag(khatta) rala laine haan tan eh rehat rupi doodh(milk) phat janda hai. Appa maryada de piche na lag ke Rehat nu sambhalan hai ji.”

Your words are so true! Thank you Veer Ji for your feedback. The Gurbani also reminds:
•ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਐਸਾ ਖੀਰੁ ਬਿਲੋਈਐ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਮਨੂਆ ਅਸਥਿਰੁ ਰਾਖਹੁ ਇਨ ਬਿਧਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਓਈਐ ॥੧॥ (sggs 332).
•ਦੂਧੁ ਕਰਮ ਫੁਨਿ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਇਣੁ ਹੋਇ ਨਿਰਾਸ ਜਮਾਵਹੁ ॥੧॥ (sggs 728).
•ਸੋ ਕਿਛੁ ਕਰਿ ਜਿਤੁ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ (sggs 199).
Otherwise, as you indicated, the Gurbani says, it will be like:
•ਬਿਨੁ ਬਾਸਨ ਖੀਰੁ ਬਿਲੋਵੈ ॥੨॥ (sggs 1194).
•ਪੋਖਰੁ ਨੀਰੁ ਵਿਰੋਲੀਐ ਮਾਖਨੁ ਨਹੀ ਰੀਸੈ ॥੭॥ (sggs 229).
Thank you again Veer Ji for your valuable Vichaar.

Satkar jog gurmukh T.Singh jio.
Eh jo vi sach da vichar ho reha hai oh hukam sadka(Insha Akaal, Akaal Purakh de hukam di marzi) hi hai ji. Tu samrath vada meri mat thori ram. Eh sab bhane vich hi ho reha hai ji aapni koi aukaat nahi te marzi nahi ji.

reagrds
Das Gurpreet Singh

Leave a Reply to Gurpreet Singh Cancel reply

Your email address will not be published. * = required. Comment Policy.