Mool Realization Cannot Be Made To An Order

One must do it himself / herself! Nobody else can do it for you (“ਹੋਰਨਿ ਕਾਰਜੁ ਨ ਹੋਈ”).

To put it otherwise, Mool-realization cannot be given to someone as a ready-made package or as a mundane gift. According to the Gurbani, each one of us must realize his Mool (Source, Jot ...) himself:

 • ਆਪਣ ਹਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜੁ ਸਵਾਰੀਐ ॥੨੦॥: (So long there is breath – Praan) With own hands (with self-efforts, ਉੱਦਮ ਕਰ ਕੇ: Shabad-Vichaar …), resolve your own affair yourself. ||20|| (sggs 474).
 • ਜੋ ਪ੍ਰਭੁ ਖੋਜਹਿ ਸੇਈ ਪਾਵਹਿ ਹੋਰਿ ਫੂਟਿ ਮੂਏ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥੨੦॥: Those who seek Prabhu (i.e., Mool …), they obtain (i.e., realize their Mool within ); others die fragmented in their egotism (i.e., die without realizing their Mool). ||20|| (sggs 911).
 • ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤਿ ਘਾਲਿ ॥: Jinee Naamu dhiaaiaa … (sggs 8).

Kaaju” (“ਕਾਜੁ“) => Purpose, object, work, affair, ਕੰਮ, ਕਾਰਜ, etc.

Savaareeai” (“ਸਵਾਰੀਐ”) => Arrange, improve, adorn, recollect, amend, maintain, ਸਵਾਰੀਏ, ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀਏ, etc.

And – according to the Gurbani – the purpose or object of the human birth is Mool-realization, to become One (Ik Mann Ik Chitt), to Unite (“ਵੀਆਹੁ”) the mind with its Mool (Source, Jot…)

 • ਯਾ ਜੁਗ ਮਹਿ ਏਕਹਿ ਕਉ ਆਇਆ ॥: (Man) has come into this world to become One (ਇਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ). (sggs 251).
 • ਇਉ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਅਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੁ ॥੫॥: Thus says Nanak – O mind! You are “Joti Saroop(u)” (Pure Light or Consciousness, Pure Nature, Original or Real Nature …)! Recognize your Mool (Source, Origin, Base, Reality, Divine Nature…) ||5|| (sggs 441).
 • ਜਿਨਿ ਆਤਮ ਤਤੁ ਨ ਚੀਨ੍‍ਆਿ ॥ ਸਭ ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਅਬੀਨਿਆ ॥: Whoever does not Realize the Essence or Reality of the Soul (ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ…), all his religious acts are of no value – worthless (sggs 1351).
 • ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਮਾਰੀਐ ਜਿਹ ਮੂਐ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ O Kabeer! Kill that (i.e., ego-mind, Haumai-mind, duality, Durmat or wicked intellect, ਆਪਾ-ਭਾਵ…), which, when killed, brings Sukha (sggs 1364).
 • ਭਈ ਪਰਾਪਤਿ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ॥ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ॥: Bhaee praapat… (sggs 12).

This is our affair that we all need to resolve ourselves (“ਆਪਣ ਹਥੀ”).

Which, nobody else can do it for us, says the Gurbani.

“ਆਪੈ ਜਪਹੁ ਆਪਨਾ ਜਾਪ”

In other words, a learner of the SGGS (meaning a Sikh or a student of the SGGS – ਸਿਖਿਆਰਥੀ) must become his own teacher to Teach himself through the Shabad-Vichaar.

 • ਦੇਹ ਮਸੀਤਿ ਮਨੁ ਮਉਲਾਣਾ ਕਲਮ ਖੁਦਾਈ ਪਾਕੁ ਖਰਾ ॥੨॥: Let (your) body be the mosque; let (your) mind be the priest; and (keep your mind ever) Pure; (this Purity of the mind) is the Khudaa’s Kalmaa. ||2|| (sggs 1083).
 • ਅਖਰ ਬਿਰਖ ਬਾਗ ਭੁਇ ਚੋਖੀ ਸਿੰਚਿਤ ਭਾਉ ਕਰੇਹੀ ॥ ਸਭਨਾ ਫਲੁ ਲਾਗੈ ਨਾਮੁ ਏਕੋ ਬਿਨੁ ਕਰਮਾ ਕੈਸੇ ਲੇਹੀ ॥੩॥: (Who) in the farm of the pure Heart plants trees of the Gur-Shabad and irrigates it with the (Divine) Love; all these trees bear the fruit of the Naam (Brahm-Giaan or Spiritual Wisdom) of the One; (but) without Karma (i.e., without the right thinking based on the Gur-Shabad), how can anyone obtain (this fruit of Naam – fruit of Wisdom or ਗਿਆਨ-ਫਲ)? ||3|| (sggs 235).
 • ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਆਪਾ ਚੀਨੈ ਮਿਟੈ ਨ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਕਾਈ ॥: Jan Nanak binu aapaa cheenai mitai na bhram kee kaaee (sggs 684).
 • ਸਿਖੀ ਸਿਖਿਆ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ ॥: Sikhee sikhiaa gur veechaari (sggs 465).
 • ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਮਾਵਣੇ ਸਚਾ ਏਹੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥: Satigur bachan kamaavane sachaa ehu veecharu (sggs 52).
 • ਆਪੈ ਜਪਹੁ ਆਪਨਾ ਜਾਪ ॥੫॥: Aapai japahu aapanaa jaap (sggs 343).

Thus, the Gurbani wants each one of us to become our own teacher and tech our ownself through the Shabad-Vichaar.

This is “Nij Bhagtee” (“ਨਿਜ ਭਗਤੀ”) – “Bhagti” of the own self by the own self (ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ) to realize one’s own Mool through the Gurmat (Spiritual Wisdom or Brahm-Giaan of the Gurbani). And, this “Nij Bhagtee” is performed in the Home of one’s own Inner Being (“Nij Ghari-ਨਿਜ ਘਰਿ”):

 • ਨਿਜ ਭਗਤੀ ਸੀਲਵੰਤੀ ਨਾਰਿ ॥: Nij bhagtee seelvantee naari (sggs 370).
 • ਨਾਮੁ ਭਗਤਿ ਦੇ ਨਿਜ ਘਰਿ ਬੈਠੇ ਅਜਹੁ ਤਿਨਾੜੀ ਆਸਾ ॥: Naam bhagti de nij ghar … (sggs 1109).
“ਆਪੁ ਵੀਚਾਰੈ ਸੁ ਪਰਖੇ ਹੀਰਾ ॥”

Thus, according to the Gurbani, each one of us must work on our mind to bend it back to its Mool within through the Shabad-Surat. Nobody else (e.g., Deraavaad Sant, Pujaaree Group …) can make it to an order for anybody else.

To accomplish just that, here is the Gurbani’s sure and simple formula, with guarantee!!

 • ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ਮਿਲਣੁ ਨਹੀ ਭ੍ਰਾਤਿ ॥੭॥: Through the Shabad Vichaar, Union (with the Mool) is Realized; there is no doubt in it (sggs 413).

Therefore, the Gurbani asks each one of us:

 • ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਪੁਰਖਾ ਜਨਮੁ ਵਟਾਇਆ ॥: O man, how have you changed the course of your life? (sggs 939).
 • ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸੁ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇ ਕੈ ਕਿਆ ਤੁਧੁ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ॥: O my body, since you came into this world, what actions have you performed (i.e., have you gained thinking conducive to Mool-realization, or have you gained thinking to the contrary)? (sggs 922).
 • ਕਾਮੁ ਨ ਕਰਹੀ ਆਪਣਾ ਫਿਰਹਿ ਅਵਤਾ ਲੋਇ ॥: (O Jeev – individual being, you) Do not fulfill the Purpose (of your life of Mool Realization, but instead you) wander around to the contrary (or like a whirlpool, or like a cloud that does not rain, etc.). (sggs 320).
“ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ”

The Gurbani wants us to become the Gurmukh. For a Gurmukh is the only one who Understands and obtains through “Khoj” (search, reflections, spiritual inquiry …). However,  “Khoj” requires “Uddam” (self-effort: Shabad-Vichaar).

 • ਆਪਣਾ ਕਾਰਜੁ ਆਪਿ ਸਵਾਰੇ ਹੋਰਨਿ ਕਾਰਜੁ ਨ ਹੋਈ ॥ ਜਿਤੁ ਕਾਰਜਿ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥੩॥: (Jeev-individual being) resolves his own affair (i.e., the Purpose of life of Mool Realization) himself; anyone else cannot do this work (for him). (As a consequent of this Union with his Mool, the Divine Virtues such as) truth, contentment, mercy and Dharma happen; (but) how rare is that, who by becoming the Gurmukh, understands it! ||3|| (sggs 361).
 • ਗੁਰਮੁਖਿ ਖੋਜਿ ਲਹੈ ਘਰੁ ਆਪੇ ॥੧॥: Who becomes the Gurmukh seeks, and finds (his Mool within) himself. (sggs 415).
 • ਉਦਮੁ ਕਰਹੁ ਵਡਭਾਗੀਹੋ ਸਿਮਰਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥: Uddamu karat … (sggs 456).
Filed Under: Gurbani, Mool, Source, Origin, Purpose-Aim-Goal-of-life
Tagged With: , , , ,

10 Comments Leave a Reply to Prakash S Bagga

 1. Prakash S Bagga

  Every message of Gurbanee ultimately brings ones mind on NAAMu
  only .
  “RAJAA RAAM NAAMu MORAA BRAHM GIYAANu”

 2. Prakash S Bagga

  A Quote from SGGS ji,
  “BHAEE RE GuR BINu GIYAAN NAA HOYEE
  PUCHO BRHMAA NAAEDE BED BIYAASE KOYE” ShreeRaagM-1
  SO GuRu IS MUST ..Agreed

  • My additional two cents! The Gurbani wants us to remember:
   • ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤਿ ਧੁਨਿ ਚੇਲਾ ॥: Sabadu guroo surti dhuni chelaa (sggs 943).
   • ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਮੈ ਸੋ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ਬਿਬੇਕ ॥੪॥੫॥: Kahu kabeer mai so guru paaiaa jaa kaa naaou bibekou ||4||5|| (sggs 793).
   • ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨੁ ਗੁਰੁ ਰਿਦੈ ਧਿਆਨੁ ॥: Guru meraa giaanu Guru ridai dhiaanu (sggs 864).
   • ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਮੇਰਾ ॥: Satigur giaanu miliaa preetamu meraa (sggs 798).
   • ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਆ ਕਹਾ ਗੁਰੁ ਬਿਬੇਕ ਸਤ ਸਰੁ ॥: Gur kee mshimaa kiaa kshaa guru bibek sat saru (sggs 397).
   • ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਤਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਅਨਦਿਨੁ ਬਿਬੇਕ ਬੁਧਿ ਬਿਚਰੈ ॥: Nadari kare taa satguru mele anadinu bibek budhi bicharai (sggs 690).
   • ਬਿਬੇਕੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਮਦਰਸੀ ਤਿਸੁ ਮਿਲੀਐ ਸੰਕ ਉਤਾਰੇ ॥: Bibeku guroo guroo samadarasee tisu mileeai sank outaare (sggs 981).
   • ਗੁਰ ਦੀਪਕੁ ਗਿਆਨੁ ਸਦਾ ਮਨਿ ਬਲੀਆ ਜੀਉ ॥ Gur deepak giaan sadaa mani bleeaa jeeou (sggs 173).
   • ਗੁਰੁ ਪਉੜੀ ਬੇੜੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਤੁਲਹਾ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥: Guru paurhee… (sggs 17).
   • ਇਸੁ ਪਦ ਜੋ ਅਰਥਾਇ ਲੇਇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਚੀਨੈ ਆਪ ਕਉ ਸੋ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ॥੮॥: (sggs 229).

 3. sukhwant

  We must remember following lines from Guru Granth Sahib ji-
  1.ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥
  O Siblings of Destiny, without the Guru, there is no devotional worship.
  2.ਕੋਟਿ ਜਤਨਾ ਕਰਿ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਤਰਿਓ ਨ ਕੋਇ ॥੨॥
  Trying millions of things, people have grown weary, but without the Guru, none have been saved. ||2||
  So it is very much true that ਇਉ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਅਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੁ “This is our affair that we all need to resolve ourselves (“ਆਪਣ ਹਥੀ”).
  Which, nobody else can do it for us, says the Gurbani. BUT without teachings & blessings of GURU one cannot do anything fruit-full in any field.
  SO GURU is MUST.
  Bhul-Chuk Maff Karni

  • Thank you Sukhwant Ji for taking the time and sharing Vichaar.

   SO GURU is MUST.

   Very true! Vichaar of the Gur-Shabad coupled with implementation of Gur-Giaan of the Gur-Shabad is essential. A Sikh devoid of this basic of Gurmat is nowhere!

   Accordingly, the Gurbani urges us to learn the Upadesh (Instructions, Giaan, Wisdom, Advice, Counsel, etc.) of the Gur-Shabad with single-minded focus and utmost Love.
   • ਸਿਖਹੁ ਸਬਦੁ ਪਿਆਰਿਹੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ ॥: Sikhahu sabadu piaariho janam maran kee tek (sggs 320).
   • ਸਭੁ ਜਗੁ ਹਾਰੈ ਸੋ ਜਿਣੈ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥੫॥: The whole world loses (the game of human-life: ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ), only that person wins who Reflects (Vichaar) on the Gur-Shabad (sggs 422).
   • ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨੇ ਕਛੂਅਕ ਪੜੀਐ ਗਿਆਨ ॥੫॥: To instruct the mind (ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ-to raise the Consciousness to the High Plane, one) ought to study Divine Knowledge (ਉੱਚੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ…) to some extent. ||5|| (sggs 340).
   • ਹਰਿ ਜਪਿ ਪੜੀਐ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ॥: Hari japi parheeai gur sabad veechaari (sggs 422).

 4. Prakash S Bagga

  I think thru the SABAD one gets the understanding of THE MOOL
  and having known THE MOOL one is directed for a further
  technique of UNION with THE MOOL and that technique is SIMRAN of SATi NAAMu of THE MOOL.

 5. Prakash S Bagga

  I think that the technique for the realisation of the “MOOL” will have to be learnt from GuRu and then make efforts accordingly.

  • technique for the realisation of the “MOOL” will have to be learnt from GuRu

   Yes Bhai Sahib Ji. Thank you.
   • ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ਮਿਲਣੁ ਨਹੀ ਭ੍ਰਾਤਿ ॥੭॥: Through the Shabad, Union with the Mool is Realized; there is no doubt in it (sggs 413).

 6. Jarnail Singh

  Waheguru ji ki fateh,
  May God bless you to spread the message of SGGS ji in true form.
  Thanks

Leave a Reply to Prakash S Bagga Cancel Reply

Your email address will not be published. Our Comment Policy.     * = required fields.