Mind Clinging To Maya Can’t Be Trusted

The Gurbani tells us that anything and everything, which can be seen with our physical eyes is under the influence of Maya, including all humans.

 • ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਜੇਵਰੀ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸਨਬੰਧੁ ॥: Wherever (I) look, there (I see) the rope of attachment to Maya. (sggs 551).
 • ਏਹੁ ਸਰੀਰੁ ਸਭ ਮੂਲੁ ਹੈ ਮਾਇਆ ॥: Ehu sareeru sabh moolu hai Maya (sggs 1065).

The Gurbani indicates that Maya wavers many ways. So does the illusioned mind attached to Maya (the mind that is duality-stricken, doubt-ridden, disconnected from the Mool, separated from the Hukam or Bhaanaa…).

 • ਮਾਇਆ ਡੋਲੈ ਬਹੁ ਬਿਧੀ ਮਨੁ ਲਪਟਿਓ ਤਿਹ ਸੰਗ ॥: Maya wavers many ways, the mind clings to this (Maya, also wavers many ways). (sggs 258).
 • ਸਹਸ ਖਟੇ ਲਖ ਕਉ ਉਠਿ ਧਾਵੈ ॥ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ॥: Sahas khate Lakh (sggs 278).

The Gurbani indicates the mind in love with Maya is not trustworthy (“ਨਹੀ ਬਿਸਾਸੁ”), and that such flawed mind (“ਮਨ ਖੁਟਹਰ”) becomes the cause of one’s hellish existence.

 • ਕਵਨੁ ਕਵਨੁ ਨਹੀ ਪਤਰਿਆ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਰੀ ਪਰਤੀਤਿ ॥ ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਮੋਹਿਆ ਨਰਕ ਕੀ ਰੀਤਿ ॥੧॥ ਮਨ ਖੁਟਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀ ਬਿਸਾਸੁ ਤੂ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ ॥ ਖਰ ਕਾ ਪੈਖਰੁ ਤਉ ਛੁਟੈ ਜਉ ਊਪਰਿ ਲਾਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥: (O Mayaic mind!) By placing trust (reliance…) in you, who is not deceived. You are enticed (bewitched) by the great enticer (Maya) – this is the way to hell! ||1|| O defective mind (flawed, deceitful, ਖੋਟਾ ਮਨ), no faith can be placed in you; you are very intoxicated (with Maya). The donkey’s leg-chain is only removed, after the load is placed on his back (i.e., similarly, O mind, you can free yourself from fetter or bondage of Maya by loading yourself with the Divine Wisdom or Brahm-Giaan). . ||1||Pause|| (sggs 815).

The Gurbani tells us that the waves of Maya are treacherous – waves of worldly desires (Bikaar, ਇੱਛਾਵਾਂ…).

 • ਮਨਹਿ ਬਿਆਪਤ ਅਨਿਕ ਤਰੰਗਾ ॥: Mind is troubled by so many waves (sggs 759).
 • ਹੋਰੁ ਵਣਜੁ ਕਰਹਿ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗੀ ਦੁਖੁ ਮਾਇਆ ॥: Horu Vanaju karahu… (sggs 1165).

The Gurbani calls Maya “Dolaneee” (“ਡੋਲਨੀ”) – which constantly wavers about, roams about, wanders about, or swings about, unstable, ਜੋ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀ, ਡੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, etc. Like wind (“Pavan“), it never stops moving around.

 • ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਡੋਲਨੀ ਪਵਨੁ ਝਕੋਲਨਹਾਰੁ ॥ ਸੰਤਹੁ ਮਾਖਨੁ ਖਾਇਆ ਛਾਛਿ ਪੀਐ ਸੰਸਾਰੁ ॥੧੮॥: O Kabeer! Maya is “Dolaneee” (wavers, roams, wanders, or swings about – unstable, ਟਿਕਦੀ ਨਹੀ, ਡੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ…), and “Jhakolanhaaru” (oscillating, roaming, ਹਵਾ ਵਾਂਗ ਘੁਮ ਰਹੀ ਹੈ……) like the wind (the mind attached to Maya instead of his Mool is also like that). Sant (i.e., the Bhagat or Gurmukh who have transcended Maya) eat the Butter (of Tatt Giaan-ਤੱਤ ਗਿਆਨ, ਤੱਤ ਵਸਤ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਗਿਆਨ…), while the world drinks the whey (the world in love with Maya gather mere Mayaic qualities, Mayaic or false knowledge, worldly knowledge…). ||18|| (sggs 1365).

In other words, if the Gurbani is Reflected upon with the mind connected to Maya, then one cannot fully extract and eat the “Butter” (of the Tatt Giaan-ਤੱਤ ਗਿਆਨ, ਤੱਤ ਵਸਤ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਗਿਆਨ, Aatam-Giaan, Divine Knowledge, Spiritual Wisdom, Gurmat…). Because the Mayaic mind oscillates like wind or “Pavan” (i.e., wavers, wanders hither and thither, roams, whirls – unstable, restless…)!

 • ਗੁਰਮਤਿ ਮਨੂਆ ਅਸਥਿਰੁ ਰਾਖਹੁ ਇਨ ਬਿਧਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਓਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥: Gurmati manooaa asthiru… (sggs 332).

The Gurbani indicates that only the “rare” one (Gurmukh, Bhagat, Jan, Daas, Chaakar…) transcends Maya, and Understand (the Tatt Giaan-ਤੱਤ ਗਿਆਨ, ਤੱਤ ਵਸਤ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਗਿਆਨ, Aatam-Giaan, Divine Knowledge, Spiritual Wisdom, Gurmat…).

 • ਜਲਤ ਅਨਿਕ ਤਰੰਗ ਮਾਇਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਹਰਿ ਰਿਦ ਮੰਤ ॥: Jalat anik tarang maya gur giaan har rid mant Mant (sggs 508).
 • ਬਿਖਮੁ ਭੁਇਅੰਗਾ ਅਨਤ ਤਰੰਗਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਰਿ ਲੰਘਾਏ ॥: Bikham bhuiangaa anat tarangaa gurmukh paar langhaaye (sggs 575).

Rest of us just keep churning Maya – keep clinging to the roller coaster of Maya!!

 • ਮੂਰਖ ਦੁਬਿਧਾ ਪੜ੍ਹਹਿ ਮੂਲੁ ਨ ਪਛਾਣਹਿ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥: Fools read in duality, (as a result, they) do not recognize their Mool (Jot…); (thus, they) waste their lives uselessly. (sggs 1133).
 • ਕੈਸੇ ਬੂਝੈ ਜਬ ਮੋਹਿਆ ਹੈ ਮਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥: Kaiase boojhai jab mohiaa hai maya ||Rahaaou|| (sggs 92).
Filed Under: Giaan, Wisdom, Ignorance, Gurbani, Maya, Illusion, Dream, Mind, Body, Intellect
Tagged With: , ,

7 Comments Leave a comment

 1. prakash.s.bagga

  One can look this Salok from Gurbanee as
  ਮਃ ੫ ॥ ਮਾਇਆ ਸਾਥਿ ਨ ਚਲਈ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵਹਿ ਅੰਧ ॥ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਧਿਆਇ ਤੂ ਤੂਟਹਿ ਮਾਇਆ ਬੰਧ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1093}
  Here it is clearly being guided that one connection with MAYA can be separated by focusing
  the feet of GuR ( Waves of Ram Naamu/HariNAAmu)

 2. prakash.s.bagga

  A quote from Gurbanee reveals as
  ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੩ ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਹੁਕਮੀ ਸਹਜੇ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਈ ॥ ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਅਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਹੁਕਮੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਹੇ ॥੧॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਜਗਤੁ ਗੁਬਾਰਾ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਕੋ ਵੀਚਾਰਾ ॥ ਆਪੇ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਈ ਹੇ ॥੨॥ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥ ਮਨਮੁਖਿ ਬਹੁਤੁ ਫਿਰੈ ਬਿਲਲਾਦੀ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਈ ਹੇ ॥੩॥ ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਵਿਚੇ ਪਾਈ ॥ ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੋ ਨਾਇ ਰਾਚੈ ਸਾਚੈ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਹੇ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1043-1044}
  It is important to understand ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਜਗਤੁ ਗੁਬਾਰਾ and ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਵਿਚੇ ਪਾਈ .
  There is clear message as
  ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਕੋ ਵੀਚਾਰਾ ॥ ਆਪੇ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਈ ਹੇ

 3. Balwant Singh Seera

  WJKK,WJKF!!
  Veer jeo,you have very rightly developed the theme of maya’s influence on the mind and heart.Its really very difficult for jeevatma to escape from it.But Sri Guru Granth Sahibji very kindly guide us in this matter-
  “God has created Maya of the three qualities;tell me how can it be crossed over ?
  The whirlpool is awesome and unfathomable; only through the Word of the Guru’s shabad is one carried across.”
  We must bear in mind that Gurbani carries universal message for the welfare of all humanity.
  Guru ka shabad is the only panacea.
  Balwant Singh Seera

 4. Trilochan Singh Duggal

  Life exists so does Maya, both are interrelated to mind. Maya in its extreme manifestation overpowers the mind to delude it from its real purpose. Mind is easily influenced by Lust, Anger, Attachment, Greed, and Vanity. Gur-Shabad is the only source to enlighten the mind how to dissociate from surplus influences of Maya. A composed stage of the mind can only be achieved by the blessings of the Guru.

  • Thank you Bhai Sahib Jio for sharing!

   A composed stage of the mind can only be achieved by the blessings of the Guru

   The Gurbani also says (so that we don’t become oblivious to our own responsibility):
   • ਆਪਣ ਹਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜੁ ਸਵਾਰੀਐ ॥੨੦॥ (sggs 474)
   • ਉਦਮੁ ਕਰਹੁ ਵਡਭਾਗੀਹੋ ਸਿਮਰਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥ (sggs 456)
   • ਸੁਣਿ ਸਖੀਏ ਮਿਲਿ ਉਦਮੁ ਕਰੇਹਾ ਮਨਾਇ ਲੈਹਿ ਹਰਿ ਕੰਤੈ ॥ (sggs 249)
   • ਉਦਮੁ ਕਰਤ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਆ ॥ (sggs 99)

 5. prakash.s.bagga

  As per Gurbanee there is only ONE WAY to remain free from the influence of MAYA and that
  way is the SIMRAN of HARi NAAMu only.
  So one should make eforts to know HARi NAAMu.
  Prakash.s.Bagga

  • way is the SIMRAN of HARi NAAMu only.

   Yes!
   The Gurbani tells us what exactly the Naam is:
   • ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮੋ ਦੇਇ ਦ੍ਰਿੜਾਇ ॥ (sggs 759).
   • ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੁ ਨਾਮਿ ਮੁਕਤਿ ਹੋਈ ॥ (sggs 117).
   • ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆਨ ਕਾਇਆ ਰਸ ਭੋਗੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (sggs 360).
   • ਗਿਆਨਿ ਰਤਨਿ ਘਟਿ ਚਾਨਣੁ ਹੋਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰੋ ॥ (sggs 584).
   Thank you Bhai Sahib Jio for sharing.

Share Your Thoughts

Your email address will not be published. Our Comment Policy.