How Is Satsangat To Be Known

Satsangat => Union with Truth (ਸਚ – Sach), etc.

The Gurbani says that this Truth (ਸਚ – Sach) is the “Khasamu” (“ਖਸਮੁ” – the Divine Husband or Master) of all of us. That is our Mool (Source, Jot, Hari, Raam, Gobind, Allah …).

 • ਹਰਿ ਸਭਨਾ ਕਾ ਹੈ ਖਸਮੁ ਸੋ ਭਗਤ ਜਨ ਚਿਤਿ ਕਰਿ ॥: “Hari” (Mool) is the Master of all; “Bhagats” (Gurmukhs, Daas, Jan, etc., always) keep Him in their mind (sggs 849).
 • ਇਹੁ ਸਚੁ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮੁ ਹੈ ਜਿਸੁ ਬਖਸੇ ਸੋ ਜਨੁ ਪਾਵਹੇ ॥: This Truth is the Master of all; blessed “Janu” (Gurmukh, Daas, Bhagat …) obtains it (sggs 922).

Understandably, the Gurbani defines Satsangat as follows :

 • ਸਤਸੰਗਤਿ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ ॥ ਜਿਥੈ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ ॥੫॥: How is the Satsangat to be known? There, only Naam is expounded. O Nanak! The Satigur has given this understanding that One Naam is the Hukam. ||5|| (sggs 72).

Here we have an irrefutable definition of the Satsangat as provided by Baabaa Nanak. By using the term “Eko Naamu” (“ਏਕੋ ਨਾਮੁ”) in the foregoing verse, Baabaa Nanak has eliminated any speculation and doubt. That is, only that Sangat, which meets this criteria of the Gurbani is to be known Satsangat, otherwise, it’s not qualified to be known or called Satsangat!!

 • ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ ॥੫॥: Eko Naamu Hukamu hai… (sggs 72).
 • ਅਵਰੋ ਨ ਜਾਣਹਿ ਸਬਦਿ ਗੁਰ ਕੈ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਹੇ ॥: Avaro n jaanahi sabadi gur kai… (sggs 923).
 • ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਏਕੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਏਕਾ ਜੋਤੀ ॥੨॥: Eko Naamu eku Naraain… (sggs 992).

Whose mentality meet this criteria of Baabaa Nanak are also called the Gurmukhs (Bhagats, Daas, Jan …) in the Gurbani.

 • ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ਸੁ ਰਾਚੈ ਨਾਇ ॥: One who becomes Gurmukh is absorbed in the Name (sggs 1330).
 • ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਲਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਰਲੇ ॥: Gurmukhi Naamu laiaa Jotee Joti rale (sggs 362).

We can label the Gurmukhs whatever we want to (i.e., Saadh, Brahm-Giaanee, Daas, Bhagat, etc.), but the upshot is that a Gurmukh is a fully Truth or  Mool-Realized being; thus completely absorbed in the Pure Consciousness of Naam, Shabad, Hukam…

Clearly, any Sangat made of the nature of Manmukh, Saakat, or Mayadhaaree, etc., is not a Satsangat, but Kusangat (“ਕੁਸੰਗਤਿ”, evil …). This is the Gurbani’s edict!!!!!

 • ਮਨਮੁਖ ਸੇਤੀ ਸੰਗੁ ਕਰੇ ਮੁਹਿ ਕਾਲਖ ਦਾਗੁ ਲਗਾਇ ॥: Whoever associates with Manmukhs (i.e., Kusang), will have his face blackened (stigma, ਬਦਨਾਮੀ, he will lose his Giaan and Bibek-Budhi…). (sggs 1417).
 • ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਸੰਗੁ ਨ ਕੀਜੀਐ ਦੂਰਹਿ ਜਾਈਐ ਭਾਗਿ ॥: Kabeer saakat sangu na keejeeai… (sggs 1371).
 • ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਛਤ੍ਰਪਤਿ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਛੋਡਉ ਤਿਆਗਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥: Mayadhaaree… (sggs 811).
 • ਕੁਸੰਗਤਿ ਬਹਹਿ ਸਦਾ ਦੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਦੁਖੋ ਦੁਖੁ ਕਮਾਇਆ ॥੧੧॥: Kusangati bahahi sadaa dukh... (sggs 1068).

In every Ardaas in Gurdwaras, we always say: “ਸੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ” – Kindly cause to meet only those by meeting whom Your Naam gets inseminated in the mind!

Filed Under: Gurbani, Naam, Shabad, Hukam, Satsangat, Satsang, Sangat
Tagged With: , , , ,

9 Comments Leave a Reply to Sutinder

 1. Prakash S Bagga

  There are two important references in Gurbaanee as
  1..Gurjoti and
  2..Prabhjoti
  There is a very close inter-relationship between Gur and Prabh. And in these context s
  Satsangati is reference for the company of Gurjoti and Sadhsangati is the reference for the company of Prabhjoti.
  Bhul chuk maaf

 2. Sutinder

  Highly aware gentlemen, for the benefit of my ignorance, is Satsangat the same as we sometimes refer to as sadhsangat? your clarifications most welcome! thank you Jio

 3. sukhwant

  The article is;-How Is Satsangat To Be Known
  ਜਹ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਹ ਸਤਸੰਗਤਿ ਬਣਾਈ ॥
  Where the True Guru is – there is the Sat Sangat, the True Congregation.
  1.ਕੁਸੰਗਤਿ- We(Gursikh) have nothing to do with ਕੁਸੰਗਤਿ because ਕੁਸੰਗਤਿ ਬਹਹਿ ਸਦਾ ਦੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਦੁਖੋ ਦੁਖੁ ਕਮਾਇਆ
  2.ਸੰਗਤਿ- We(Gursikh) have to do ਸੰਗਤਿ because ਵਿਚਿ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਵਸੈ ਜੀਉ ॥੨॥
  3.ਸਤਸੰਗਤਿ-We(Gursikh) have to do ਸਤਸੰਗਤਿ because ਮੇਰੇ ਮਾਧਉ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲੇ ਸੁ ਤਰਿਆ

  Bhul-Chuk Maff Karni Ji

  • Thank you Bhai Sahib Jee for taking the time to share Shabad-Vichaar. Welcme to the Gurbani Blog!
   As about quotations, the Gurbani is full of many more and very apt ones in this context, but all cannot be given from a space point of view.

 4. Lakhvir Singh

  Sash Sangat doesn’t have to be the company of the holy or wise as always presumed. OR, the congregation/sangat at gurdwara.
  I think it can be company of any one in society that can bring out the best gurmat qualities in yourself.
  These can be satogun actions/ thoughts that can help incite increased Awareness of your own spirituality. Example could be homeless, deprived, beggars …etc..like the hungry sadhus that Guru Nanak ji came across. Spending some reasonable time feeding and donating to some village or place where beggars and homeless have gathered, -in my opinion, would be the satsangat company.
  In turn this association would help me elevate in the steps of gurmat conduct and spiritual awareness.

 5. Prakash s Bagga

  Harvinder ji ,Many are surprised as no one has ever paid attention to this aspect of Gurbaanee words. Can you refute this with evidence from within Gurbaanee?

 6. Prakash s Bagga

  It is very important to understand the true meaning of the word Eko Naamu” (“ਏਕੋ ਨਾਮੁ”)
  Generally we understand the meaning of this word as being ONE but in SGGS ji this word is very well clarified in Baanee Sukhmani as
  “EKO EKu.EKu Pachhane It Ut Ki Sojhi Jaane”
  This is EKO is to be known as EKu.EKu ………….A PAIR
  This observation of words as A PAIR in SGGS ji yet to be understood in its right context.

Leave a Reply to Sutinder Cancel Reply

Your email address will not be published. Our Comment Policy.     * = required fields.